CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Aparatul președintelui

Andrei Spînu (vezi CV)
Secretar General

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA 


Olesea Stamate (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul justiției

Veaceslav Negruța (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul economic

Ala Nemerenco (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul sănătății

Liliana Nicolaescu-Onofrei (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării

Angela Brașoveanu Erizanu (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul culturii

Sergiu Tofilat (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul  energetic

Elena Druță (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora

Cristina Gherasimov (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe

Sorina Ştefîrţă (vezi CV)
Consilier pentru comunicare publică, purtător de cuvânt al Președintelui Republicii Moldova

Ana Revenco (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale
Secretar al Consiliului Suprem de Securitate.DIRECȚIA JURIDICĂ


Lilia Tonu
Șef direcție

Serviciul cetăţenie şi graţieri

Vladislav Poghircă
Șef serviciu

 

DIRECŢIA RELAȚII EXTERNE ȘI COMUNICARE

Natalia Ipati
Șef direcție 

Secția protocol și comunicare

Viorica Sturza
Șef secție

Serviciul distincţii de stat

Svetlana Moldovanu
Șef serviciu

 

DIRECȚIA CONSULTANȚĂ

Victor Stepaniuc
Șef direcție

 

DIRECȚIA RELAȚII CU CETĂȚENII ȘI CONTROLUL EXAMINĂRII PETIȚIILOR

Anatol Ciobanu
Șef direcție

 

SERVICIUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

Andrei Onofrei
Șef serviciu

 

CABINETUL DE HERALDICĂ

Silviu Tabac
Heraldist de Stat, șef serviciu

 

DIRECȚIA MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR

Aliona Dodon
Șef direcție

 

DIRECȚIA FINANŢE ŞI BUGET

Elena Pistol
Şef direcție, contabil-şef

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

Olga Lupoi
Șef serviciu

 

SERVICIUL E-ADMINISTRARE ȘI SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

Andrei Săcăreanu
Consultant principal

 

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE PATRIMONIU

Viorica Rotaru-Oțel 
Șef direcție generală

Valeriu Bulgaru
Șef adjunct direcție generală

 

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ CONDRIȚA

Anatolie Crăciun
Șef direcție