CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Componența

„Anexa nr.2

la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova

nr.309-VIII din 28 iulie 2017

 

          Anexa nr.2 în redacţia Decretului Preşedintelui nr.1297-VIII din 08.10.2019, în vigoare 08.10.2019

 

CONSILIUL SOCIETĂŢII CIVILE

 

Preşedinte

 

DODON Igor – Preşedintele Republicii Moldova

 

Secretar

 

POSTURUSU Nicolae – secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE PROFIL ALE CONSILIULUI

 

Comisia pentru integritate şi expertiză juridică

 

Preşedinte

MIDRIGAN Pavel – decan al Facultăţii Relaţii Internaţionale a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 

Membri:

BANARU Vadim – avocat

 

BÎRGĂU Mihail – doctor habilitat în drept, profesor universitar

 

COJOCARI Eugenia – doctor habilitat în drept, şef al Catedrei Drept privat a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 

DEREVENCO Vitali – jurist, şef adjunct al Direcţiei de justiţie a Administraţiei Başcanului Găgăuziei, UTA Găgăuzia

 

GROSU Alexandru– avocat

 

PANŢÎRU Victor – avocat

 

POPIL Angela– avocat

 

RAILEAN Petru - jurist, ex-judecător la Curtea Constituţională a Republicii Moldova

 

URSU Viorica – doctor în drept, lector, Universitatea de Stat din Moldova

 

ZGARDAN Diana – notar

 

Comisia pentru constituţionalitate şi drepturile omului

 

Preşedinte

PULBERE Dumitru – ex-preşedinte al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

 

Membri:

BUJOR Valeriu – doctor în drept, profesor universitar, rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

 

COMARNIŢCAIA Elena – doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, avocat

 

CUZNEŢOV Alexandru – doctor în drept, conferenţiar universitar la Departamentul Drept privat al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, avocat

 

GHERMAN Oleg – avocat

 

GUŢULEAC Victor – profesor universitar

 

ISMAILOV Namig – jurist, expert în drept constituţional

 

LEONTIE Arsenie – jurnalist, redactor-şef al revistelor „Legea şi Viaţa” şi „Jurnalul Juridic Naţional”

 

MARIŢ Alexandru – doctor în drept, profesor universitar interimar

 

NEGRU Boris – doctor habilitat în drept, profesor universitar

 

NEVMERJIŢCHI Ilie – preşedintele Institutului de Resurse şi Analiză Juridică, director executiv SRL „Legal Audit”

 

SMOCHINĂ Andrei – doctor habilitat în drept, profesor universitar

 

SPÎNU Igor – doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat

 

 

Comisia pentru mass-media şi comunicare

 

Preşedinte

PAHOMOVA Elena – jurnalist, producător „NTV-Moldova”

 

Membri:

BEZOBRAZOV Dmitri – jurist

MANASTÎRLÎ Serghei – jurnalist

MIHAIL Viorel – jurnalist, scriitor

ROBU Ion – ziarist sportiv

ROITBURD Elena – jurnalist

SEMIONOVA Iulia – preşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor de Limbă Rusă

VOLNIŢCHI Igor – jurnalist, scriitor

ZVARIŞ Natalia – jurnalist

 

Comisia pentru susţinerea diasporei

 

Preşedinte

LISAGOR VERGIS Svetlana – jurnalistă

 

Membri:

CEBOTARI Olga – director general al Organizaţiei Obşteşti „Centrul de susţinere a tineretului din Moldova”, oraşul Moscova, Federaţia Rusă

 

IVANOVA TOSSOUNIAN Ludmila – conducătoare a Centrului Educaţional-Cultural Moldovenesc din oraşul Beirut, Liban

 

OSADCII Olga – preşedinte al Comunităţii Europei de Est şi Asiei Centrale din Huntsville, Alabama, Statele Unite ale Americii

 

POLISEŢCAIA Ludmila – fondatoare a Agenţiei Aster Club din oraşul Roma, Republica Italiană

 

SELEZENI Lidia – conducătoare a Asociaţiei Moldovenilor din oraşul Surgut, Federaţia Rusă

 

TOFAN Gheorghe – preşedinte al Centrului Leton de Cultură Moldovenească „Dacia” din oraşul Riga, Republica Letonia

 

VETROVA Carolina – Conducătoare a Asociaţiei Moldovenilor din oraşul Voronej, Federaţia Rusă

 

Comisia pentru sănătate

 

Preşedinte

GUDUMAC Eva – academician, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Membri:

GHIDIRIM Nicolae – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

GÎŢU Lora – asistent universitar la Catedra Medicină de familie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 

MAGDEI Mihail – doctor habilitat în ştiinţe medicale, cercetător ştiinţific principal la Centrul Naţional de Sănătate Publică

 

ŞCIUCA Svetlana – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

ŞTEPA Sergiu – doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 

ZLATOVCEN Alexei – doctor în ştiinţe medicale, şef al Direcţiei principale Sănătate şi protecţie socială din UTA Găgăuzia

 

Comisia pentru tineret

 

Preşedinte

ROIBU Dumitru – activist civic, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Urmaşii lui Ştefan”

 

Membri:

CARACILI Alexandru – activist civic (UTA Găgăuzia)

 

CEBAN Mihail – activist civic, coordonator proiecte Asociaţia Obştească ASIST

 

CIOBANU Octavian – activist civic

 

FILIPAŞCU Anastasia – activist civic, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Приоритет”

 

ILAŞCIUC Andrei – activist civic, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

 

MARTINIUC Vadim – manager al Centrului raional de tineret Ocniţa

 

RUSU Octavian – activist civic, reprezentant al Senatului studenţesc al Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova

 

SÎRBU Igor – preşedinte al Fundaţiei pentru Dezvoltare Ecologică ECODAVA din Republica Moldova

 

STRATU Andrei – activist civic (regiunea Transnistreană)

 

TUCAN Albina – activist civic (UTA Găgăuzia)

 

Comisia pentru sport şi turism

 

Preşedinte

CASAPU Tudor – campion olimpic, preşedinte al Federaţiei de Haltere din Republica Moldova

 

Membri:

CIOBANU Eduard – preşedinte al Asociaţiei Presei Sportive din Republica Moldova

 

DORGAN Viorel – doctor habilitat, profesor universitar, prim-prorector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

 

EŞANU Marcela – consultant în comunicare şi relaţii publice

GROSUL Valeriu – director al Şcolii Sportive Specializate de Tenis de Masă din oraşul Dubăsari

 

MANOLACHI Veaceslav – doctor habilitat, profesor universitar, rector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

 

MARDARE Vasile – specialist principal în Direcţia generală Educaţie, tineret şi sport a Consiliului Municipal Chişinău

 

MĂRGINEANU Gabriel – preşedinte al Asociaţiei Patronale a Industriei Turismului

 

POPEL Vasile – profesor de educaţie fizică la Liceul Teoretic „Olimp”, director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din raionul Rezina

 

SCRIPNIC Constantin – director al Complexului Sportiv „Futsal Arena FMF”, comuna Ciorescu

 

ŞIŞCAN Alexandru – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia de Rugby din municipiul Chişinău”

 

 

Comisia pentru cultură, educaţie şi ştiinţă

 

Preşedinte

BENIUC Valentin – doctor în istorie, doctor habilitat în ştiinţe politice, rector al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

 

Membri:

CIOBU Emil – doctor în filosofie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, ex-ambasador

 

COSTACHI Gheorghe – academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice

 

CURDOV Ivan – profesor universitar, şef al Catedrei Educaţie fizică şi sport a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

 

DRUMEA Luminiţa – secretar al Consiliului UNESCO în Republica Moldova

 

GORGOS Vlad – Artist al Poporului, conducător artistic al formaţiei „Millenium”

 

GROSUL Vladislav – doctor în istorie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la Institutul Rus de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse

 

JEREGHI Valeriu – regizor, scenarist, director al Centrului Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova

 

MADAN Veaceslav – actor, regizor, ex-ministru al culturii, ex-ambasador

 

NEGUŢA Eugen – conducător artistic al Ansamblului de acordeonişti „Concertino”

 

PALIŢ Nicolae – Artist al Poporului, solist în Orchestra de Muzică Populară „Folclor”

 

ŞAPOVALOV Boris – doctor în filosofie

 

ŞLAPAC Mariana – cercetător ştiinţific principal la Institutul Patrimoniului Cultural

 

ŢURCAN Valeriu – doctor în arte, scriitor, ex-viceministru al culturii

 

Comisia pentru protecţia socială, ocrotirea familiei, mamei şi copilului

 

Preşedinte

MANEA Leonid – ex-preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor din Moldova

 

Membri:

BONDARCIUC Nicolae – economist, ex-deputat în Parlament

 

CALICIŞCOVA-TATARU Liubovi – jurist, magistru în politologie

 

CREMINSCHI Maria – consultant principal în probleme sociale în Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova

 

DODIŢĂ Ghenadie – economist, asistent broker

 

MOLDOVAN Ana – specialist principal în probleme sociale în Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Republica Moldova

 

MOSCALEV Vladimir – activist civic

OGLINDA Ecaterina – specialist principal în probleme sociale şi economice în Federaţia Sindicală a Feroviarilor din Moldova

 

SÎRBU Ala – profesoară de chimie, gradul didactic I

 

SPATARU Tatiana – doctor habilitat în sociologie la Academia de Ştiinţe a Moldovei

 

SUHODOLSCAIA Lilia – magistru în dreptul familiei la Universitatea de Stat din Comrat, UTA Găgăuzia

 

ŞCETININ Vladimir – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova”, sectorul Botanica, municipiul Chişinău

 

Comisia pentru consolidarea statalităţii şi reintegrarea ţării

 

Preşedinte

STEPANIUC Victor – doctor în istorie, decan al Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

 

Membri:

CÎRLAN Gheorghe – jurist, avocat, ex-deputat în Parlament

 

CÎVÎRJIC Afanasie – jurist, ex-procuror

 

HAHEU Valentina – doctor în istorie

 

IAROSZEWSKI Edward – economist, preşedinte al Asociaţiei Polonezilor din Republica Moldova

 

LAVRIC Aurelian – doctor în istorie, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

 

LUPAŞCO Mihail – jurnalist, scriitor

 

PUŞCAŞ Victor – doctor în drept, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

 

ROMAN Alexandru – doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova

 

SIDOROV Mihail – doctor în drept, ex-deputat în Parlament

 

SOBOR Eugen – politolog, regizor, jurnalist, ex-ministru al culturii

 

ŞORNICOV Piotr – doctor în istorie, Asociaţia Istoricilor şi Politologilor din Moldova

 

VOLOH Lilia – profesoară, şef al Secţiei studii, Colegiul de ecologie, municipiul Chişinău

 

Comisia pentru relaţii interetnice

 

Preşedinte

BELEACOVA Elena – expert în domeniul drepturilor omului şi al relaţiilor interetnice, doctor în ştiinţe economice

 

Membri:

ALLAHVERDIEV Muharib Rasid Oglu – membru al Consiliului Congresului Azerilor din Republica Moldova

 

ANICHIEVA Taisia – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Comunitatea Directorilor Instituţiilor de Învăţămînt Preuniversitar cu predare în Limba Rusă”

 

BONDARCIUC Oxana – preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Primăvara Poloneză în Мoldova”

 

CERARI Аrtur – preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Bare – rom”

 

IANIEV Vladimir – preşedinte al Societăţii de Cultură Greacă „Elefteria” din Republica Moldova

 

LAŞCIONOVA Liudmila – preşedinte al Comunităţii Ruse din Republica Moldova

 

MIHAILOV Vasilii – preşedinte al Comunităţii Ruso-Slavone din oraşul Cahul

 

MRUG Vitalii – preşedinte al Comunităţii Ucrainene din Republica Moldova

 

PETROVICI Alexei – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Clubul istoric-patriotic rus”

 

STATKEVICI Iurii – preşedinte al Comunităţii Belaruse din Republica Moldova

 

ŞEINMAN Iulia – director al Comunităţii Evreieşti din Republica Moldova

 

TERZI Nicolae – preşedinte al Comunităţii Găgăuze din Republica Moldova

 

Comisia pentru culte şi patrimoniu cultural

 

Preşedinte

BORŞEVICI Victor – academician, profesor universitar

 

Membri:

BALAN Mihai – paroh al Catedralei „Providenţa Divină”, Episcopia Romano-Catolică din Chişinău

 

BOLOGAN Nicolai – doctor în ştiinţe medicale

 

BRIC Evgheni – doctor în ştiinţe economice, director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Institutul Iudaic”

 

CHEIBAŞ Vadim – secretar mitropolitan, secretar al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

DUMANOV Vladislav – preşedinte al Clubului „AVTORETROTUNING”

 

GHERMANOV Serghei – pastor al Bisericii Creştine Evanghelice Baptiste din oraşul Cricova, municipiul Chişinău

 

PARNOV Vladimir – jurist, etnograf

 

PASCARU Nicolae – preşedinte al Mişcării Naţionale „Voievod”

 

PLATON Nicolae – doctor în ştiinţe economiсe, conferenţiar universitar, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Centrul de Informare şi Promovare în Domeniul Turismului din Republica Moldova”

 

SANDU Rodica – Preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Divore”

 

TUDOS Vasile – doctor honoris causa al Academiei Internaţionale de Informatizare a Organizaţiei Naţiunilor Unite

 

ŢVIRCUN Victor – academician, profesor universitar în Secţia Ştiinţe umanistice şi arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

Comisia pentru veteranii Forţelor Armate,

ai organelor de drept şi participanţii

la conflictele militare

 

Preşedinte

CONDRATENCO Ghennadie – general-maior în rezervă, copreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Ofiţerilor din Republica Moldova”

 

Membri:

ALERGUŞ Victor – colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Sf.Gheorghe Biruitorul” din Republica Moldova

 

CIOFU Iurie – colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Sindicatul organelor de forţă din Republica Moldova”

 

COCIUG Anatolii – colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Federaţia veteranilor şi rezerviştilor structurilor de forţă din Republica Moldova”

 

CRIVENCHII Alexei – colonel în rezervă, prim-prorector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

 

DONOS Efim – colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor Serviciului de Grăniceri din Republica Moldova”

GLADCOV Pavel – colonel în rezervă, veteran al celui de al Doilea Război Mondial

 

GROIAN Iurie – colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Internaţională a Veteranilor «Vulturul»”

 

GROSU Ion – căpitan de rangul I, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Marinarilor Maritimi Militari „A.Marinescu” din Republica Moldova

 

MACOVEI Nicolae – colonel de poliţie în rezervă, vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne

MOCAN Mihail – maior în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan” a Republicii Moldova

 

MUNTEAN Demian – general-maior în rezervă, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova”

 

OLIEVSCHII Vladimir – locotenent-colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova”

 

PRISAC Radu – locotenent-colonel în rezervă, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Naţională a Veteranilor pentru Apărarea Independenţei Republicii Moldova”

 

PRISĂCARI Iurie – colonel în rezervă, Asociaţia Obştească „Uniunea Veteranilor Protecţiei Civile, Pompieri şi Salvatori din Republica Moldova”

 

PUIU Vasile – locotenent-major, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Veteranilor Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială «Fulger»”

 

ŞEFER Anatoli – locotenent-colonel în rezervă, secretar al Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor Războaielor şi Conflictelor Armate Locale din Republica Moldova”

 

VATAMAN Andrei – colonel în rezervă, preşedinte al organizaţiei primare a Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne

 

VICOLAŞ Andrei – colonel în rezervă, vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea «Cernobîl» din Moldova”

 

ZELENEŢCHI Veaceslav – locotenent-colonel în rezervă, preşedinte al organizaţiei primare din oraşul Bălţi a Uniunii Ofiţerilor din Republica Moldova

 

Comisia pentru problemele populaţiei legate de demografie şi migraţie

 

Preşedinte

SAINSUS Valeriu – doctor în ştiinţe geografice şi demografice, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei

 

Membri:

CHEIANU-ANDREI Diana – doctor în sociologie la Universitatea de Stat din Moldova

 

GAGAUZ Olga – doctor habilitat în sociologie, vicedirector al Institutului Naţional de Cercetări Economice

 

MATEI Constantin – doctor habilitat, profesor universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei

 

PALADI Gheorghe – academician, doctor habilitat, profesor universitar

 

PENINA Olga – doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 

VACULOVSCHII Dorin – doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei.”

 

Art.3 – Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

 

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Igor DODON