CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Aparatul președintelui

Nicolae Posturusu 
Secretar general


Cristina Botnariuc
Secretar general adjunct

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA 

Rita Manole
Consilier

 
Consilier


Consilier în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul 


Victor Gaiciuc
Consilier în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate

Aureliu Ciocoi
Consilier în domeniul politicii externe

Galina Balmoș
Consilier în domeniul dezvoltării sociale

Elena Gorelova
Consilier în domeniul economic

Corneliu Popovici
Consilier în domeniul educației, culturii și cercetării

Ghenadie Iurco
Consilier în domeniul administrației publice locale și dezvoltării regionale

Vasilii Șova
Consilier în domeniu politic și al reintegrării

Cristina Buga
Consilier pentru relații cu diaspora

Serghei Mișin
Consilier pentru relații interetnice

  

DIRECȚIA JURIDICĂ


Aliona Prisăcaru
Șef direcție

Petru Vasilică
Șef adjunct direcție

Secția drept public


Șef secție

Secția drept privat

Lilia Tonu
Șef secție

Serviciul cetăţenie şi graţieri

Vladislav Poghircă
Șef serviciu

 

DIRECŢIA RELAȚII EXTERNE ȘI COMUNICARE

Natalia Ipati
Șef direcție 

Secția protocol și comunicare

Viorica Sturza
Șef secție

Serviciul distincţii de stat

Vladimir Bogdan
Șef serviciu

 

DIRECȚIA CONSULTANȚĂ

Victor Stepaniuc
Șef direcție

 

DIRECȚIA RELAȚII CU CETĂȚENII ȘI CONTROLUL EXAMINĂRII PETIȚIILOR

Anatol Ciobanu
Șef direcție

 

SERVICIUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

Andrei Onofrei
Șef serviciu

 

CABINETUL DE HERALDICĂ

Silviu Tabac
Heraldist de Stat, șef serviciu

 

DIRECȚIA MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR

Aliona Dodon
Șef direcție

 

DIRECȚIA FINANŢE ŞI BUGET

Elena Pistol
Şef direcție, contabil-şef

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

Olga Lupoi
Șef serviciu

 

SERVICIUL E-ADMINISTRARE ȘI SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

Andrei Săcăreanu
Consultant principal

 

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE PATRIMONIU

Viorica Rotaru-Oțel 
Șef direcție generală

Valeriu Bulgaru
Șef adjunct direcție generală

 

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ CONDRIȚA

Anatolie Crăciun
Șef direcție